Medicijnen

Stoppen-met-roken-medicatie kan zeer effectief zijn tijdens het stoppen. Toch is het niet voor iedereen weggelegd. Lees hier meer de verschillende stoppen-met-roken-medicijnen.
Stihting Stop Bewust Keurmerk

Werking

Er zijn verschillende stoppen-met-roken-medicijnen. Deze zorgen ervoor dat de ontwenningsverschijnselen terwijl ze ook de trek in sigaretten verminderen. Deze kunnen alleen op advies van een huisarts of stoppen-met-rokencoach worden ingezet tijdens een stoppen met roken programma.

Er zijn drie verschillende erkende medicijnen voor het stoppen met roken:

  • Cytisine (Decigatan©)
  • Notrilen (Nortriptyline©)
  • Bupropion (Zyban©)

Champix is niet meer verkrijgbaar.

Vergoeding

De hierboven genoemde medicijnen worden in combinatie met professionele coaching eens per kalenderjaar vergoed door de zorgverzekeraar. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico indien u het traject af maakt. 

cytisine (decigatan©)

In september 2022 kwam het medicijn Decigatan met de werkzame stof Cytisine op de Nederlandse markt. Cytisine neemt de plaats van nicotine in op een belangrijke nicotinereceptoren in de hersenen. Hierdoor verminderd het verlangen naar een sigaret.

Het effect van Decigatan lijkt erg op het effect van het middel Champix, dat tot voor kort het meest gebruikte stoppen met roken medicijn was,  maar Champix is niet meer leverbaar.

Verschillende medicijnen op een glazen tafel

Zyban (Bupropion©)

Geregistreerd stoppen-met-rokenmedicijn. Zyban verhoogd de dopamine (beloningsgevoel). Waardoor je je, net als wanneer je een sigaret rookt, fijn gaat voelen. Door het gebruik van Zyban verminderd de trek in roken. Van oorsprong is Zyban een antidepressivum.

nortrilen (nortriptyline©)

Nortriptyline, met de werkzame stof Nortrilen, is ook een antidepressivum. Maar Nortrilen word niet alleen als stoppen-met-roken medicatie gebruik. Waarschijnlijk heeft het middel invloed op het serotoninegehalte (positieve gevoelens). Dit medicijn vermindert de behoefte aan het roken en zorgt voor minder last van ontwenningsverschijnselen.

Verschillende medicijnen in een hand.

stoppen met roken met behulp van medicijnen?

Zou je graag een medicijn gebruiken bij het stoppen met roken? Voor informatie over hulpmiddelen en stopmethodes kan je bij onze stopadviseurs terecht. Schrijf je hier in voor een kosteloos telefonisch stopadvies. Let op! Het gebruik van medicatie is uitsluitend mogelijk onder begeleiding van een arts of geregistreerde coach. Ook is het niet altijd mogelijk om medicatie te gebruiken.

Telefonische advies

DISCLAIMER

Stichting Stop Bewust (hierna: “SSB”) beoordeelt niet of stoppen-met-roken-medicatie in een individueel geval wel of niet geschikt is. SSB geeft geen medisch advies. Het gebruik van stoppen-met-roken-medicatie en andere medische behandelingen dienen altijd te gebeuren onder begeleiding van een arts. Alle informatie die door SSB wordt verstrekt, is niet bedoeld voor het stellen van een diagnose of vaststelling van een behandeling. Het is niet de bedoeling dat deze informatie consultatie van een arts vervangt. SSB is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van de bedoelde informatie, evenmin als voor het gebruik van stoppen-met-roken-medicatie.  U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste interpretatie van deze informatie en het gebruik van stoppen-met-roken-medicatie. Bij lichamelijke en psychische klachten en bij twijfel bij gebruik van stoppen-met-roken-medicatie raadt SSB nadrukkelijk aan om een arts te raadplegen. SSB is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder mede begrepen emotionele en fysieke schade, verergering van ontwenningsverschijnselen en schade voortvloeiend uit beslissingen die u heeft genomen. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door u ter zake gemaakte keuzes, uw eigen gedrag en de consequenties die daaraan zijn verbonden.

https://stichtingstopbewust.nl/wp-content/themes/stichting-stop-bewust