VERGOEDINGEN
STOPPEN MET ROKEN

Icoon van geld
Vergoedingen via de zorgverzekeraar voor stoppen met roken zorg kan je ook dit jaar gebruiken! Of het stoppen met roken voor jou vergoed wordt, hangt wel af van het gekozen hulpmiddel of de gekozen stopmethode. Vanuit de basisverzekering is er voor sommige reguliere hulpmiddelen en stopmethodes één keer per jaar een (volledige) vergoeding mogelijk. Vanwege het Nationaal Preventieakkoord gaan sinds 2020 reguliere stoppen-met-rokenprogramma’s bij de meeste zorgverzekeraars niet ten koste van het eigen risico. Stoppen met roken kan in sommige gevallen dus volledig vergoed worden! Welke vorm van zorg vergoed wordt, is afhankelijk van een aantal factoren.

VERGOEDINGEN REGULIERE OF ALTERNATIEVE METHODES

Op het gebied van hulpmiddelen en stopmethodes voor het stoppen met roken maken zorgverzekeraars een onderscheid tussen reguliere zorg en alternatieve zorg. Onder reguliere zorg vallen wetenschappelijk bewezen hulpmiddelen en stopmethodes, zoals erkende medicijnen, nicotinevervangers en professionele coaching.

Alternatieve methodes zijn niet wetenschappelijk bewezen, maar ook deze methodes kunnen voor sommige stoppers een positief effect hebben. Hieronder vallen bijvoorbeeld de e-sigaret en lasertherapie.

Stichting Stop Bewust geeft per hulpmiddel of stopmethode aan of het regulier (aanbevolen) of alternatief is. Dit is te zien aan het stoppen-met-rokenkeurmerk.

Animatiesegment waarbij er een keuze is tussen een regulier of alternatief methode

WAT WORDT ER IN 2024 VERGOED VANUIT DE BASISVERZEKERING?

Een vergoeding vanuit de basisverzekering is mogelijk voor reguliere hulpmiddelen en stopmethodes:

Let op! Medicatie en nicotinevervangers worden alleen vergoed wanneer deze voorgeschreven zijn en gecombineerd worden met deskundige begeleiding. Deze combinatie wordt door zorgverzekeraars verlangd, omdat de kans op een succesvolle stoppoging het grootst is wanneer je een hulpmiddel gebruikt en daarnaast deskundige begeleiding ontvangt.

Foto waarbij er financiële berekeningen worden uitgevoerd

WAT WORDT ER VERGOED VANUIT EEN AANVULLENDE VERZEKERING?

Naast deze hulpmiddelen en methodes gebruiken sommige stoppers ook andere vormen van hulp. Bijvoorbeeld acupunctuur of lasertherapie: alternatieve zorg. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de positieve effecten van deze methoden, maar sommige stoppers kunnen er toch baat bij hebben. Wanneer je aanvullend verzekerd bent, is een (gedeeltelijke) vergoeding via de zorgverzekeraar in sommige gevallen mogelijk.

Twee mensen die een spaarvarken vasthouden

HOE ZIT HET IN MIJN GEVAL? INFORMATIE OVER VERGOEDINGEN

In onze uitleganimatie vertellen wij meer over de stoppen-met-rokenvergoeding. Wil je graag weten welke vorm van stoppen-met-rokenhulp vergoed wordt? Onze telefonische stopadviseurs kunnen jou informeren over jouw mogelijkheden voor een vergoeding via de zorgverzekeraar. Daarnaast kunnen zij jou ook adviseren over de mogelijke hulpmiddelen en stopmethodes.

Stripfiguur die een zak geld vasthoudt en naar de kijker wijst
https://stichtingstopbewust.nl/wp-content/themes/stichting-stop-bewust