De Beyond Nicotine strategie

Blog icon

Er gaan miljarden om in Big Tobacco, de bedrijven van de tabaksproducenten. Er zijn heel wat landen in de wereld waarvan het Bruto Nationaal Product lager is dan de jaaromzet van één van de producenten. De winsten zijn groot en de aandeelhouders zijn tevreden. Met die gedachte in het achterhoofd zou het vreemd zijn als de tabaksindustrie van plan zou zijn op te houden met zijn producten op de markt te brengen. Het tegendeel is dan ook waar, de industrie is bezig aan een opmars en vergroot zijn marktaandeel op diverse terreinen. Dit noemen ze de Beyond Nicotine strategie.

Gevolgen roken

Sinds 1954 weten we dat er een direct verband is tussen roken en longkanker. Sindsdien zijn er veel onderzoeken naar de schadelijke effecten van tabak uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn schokkend. Ze variëren van leerachterstand bij kinderen van moeders die in de zwangerschap doorrookten, kanker aan lippen, tong, keel, longen, borsten en blaas, hart- en vaataandoeningen, tot diabetes en COPD. Toch heeft het tot het begin van deze eeuw geduurd voordat er strengere maatregelen zijn genomen om het tabaksgebruik te beperken.

Tabaksindustrie verdedigt roken

Big Tobacco heeft zich altijd met hand en tand verzet tegen inperking van hun afzetmogelijkheden. Dat doen ze onder andere door twijfel te zaaien over de schadelijkheid van hun producten. Bijvoorbeeld door statements als: ‘ook mensen die nooit hebben gerookt kunnen longkanker krijgen’. Ook schilderen ze beperkende maatregelen af als inbreuk op de individuele vrijheid. Ze noemen het betutteling. Roken is volgens hun geen verslaving maar een keuze. Met inperking van die keuze kom je in hun visie aan de persoonlijke vrijheid van mensen.

Nieuwe strategie tabaksindustrie

Inmiddels heeft Big Tobacco een nieuwe marketingstrategie ontwikkeld, Beyond Nicotine. Ze laten het voorkomen alsof ze bezig zijn de productie van sigaretten af te bouwen. Ze zeggen op weg te zijn naar een wereld waarin zij lifestyle producten aan de man brengen. In 2050 is roken verleden tijd. Als je deze claim onder de loep legt zie je iets heel anders. Er werden wereldwijd nooit meer tabaksproducten verkocht dan op dit moment. Er worden enorme bedragen besteed aan de marketing daarvan in zogenaamde groeilanden. Dat zijn landen waarin het gemiddelde inkomen laag is evenals het gemiddelde opleidingsniveau. In landen waar veel beperkende maatregelen zijn is het vapen geïntroduceerd. Vapen heeft twee voordelen voor de industrie. Het zorgt ervoor dat rokers vapen als alternatief gebruiken daar waar roken niet mag. Op deze manier blijven ze dus nicotine verslaafd. Het tweede voordeel: jongeren vinden het cool. Dat is van groot belang, want onderzoek toont aan dat als iemand voor zijn 20ste nog nooit een nicotine product gebruikt heeft, de kans klein is dat dat alsnog gaat gebeuren. Van de jeugdige vapers stapt het merendeel op enig moment dan ook over op de sigaret.

Het middel en de kwaal

Big Tobacco blijkt ook miljarden te investeren in geneesmiddelen voor juist die ziekten en aandoeningen die veroorzaakt worden door roken. Uit onderzoek van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde blijkt dat zij zich vooral richten op middelen zoals inhalatoren voor patiënten met astma en COPD, techniek voor de thuismonitoring van diabetes en hartklachten en behandelingen tegen verslaving. Van de bijna negentig medische producten die onderzocht werden was ongeveer de helft voor aandoeningen die vaak voorkomen onder rokers. Op deze manier gaan de rokers twee keer langs de kassa van de industrie. Maar nog belangrijker om je te realiseren: de investering in farmaceutische middelen moet geld opleveren. Dat kan alleen als er patiënten blijven komen. Er komen alleen patiënten als mensen blijven roken. Met andere woorden: de investering in de geneesmiddelenindustrie is juist het bewijs dat Big Tobacco in het geheel niet van plan is de sigaret uit te faseren.

Beantwoordt cynisme met stoppen

Big Tobacco is een cynische industrie. Dat cynisme kun je adresseren door te stoppen met roken. Die weg is niet altijd even makkelijk, maar met begeleiding wel heel erg kansrijk. De beste Beyond Nicotine strategie is dan ook stoppen.

Door: Trudy Prins

https://stichtingstopbewust.nl/wp-content/themes/stichting-stop-bewust