Gelukkig nieuwjaar!

Blog icon

Stichting Stop Bewust wenst alle lezers een gelukkig nieuwjaar en hoopt met u dat u gaat bereiken wat u graag zou willen bereiken.

Ook wijzelf kijken vooruit naar het nieuwe jaar en hopen ook op een succesvol jaar. Voordat we naar voren gaan kijken is het echter ook een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. Het jaar 2016 was namelijk het oprichtingsjaar van Stichting Stop Bewust. Dus laten we de balans eens opmaken: “Wat hebben we gedaan het afgelopen jaar?”

Allereerst de oprichting zelf. De Stichting moest notarieel ingeschreven worden en er moest een bestuur geïnstalleerd worden. Vanaf de oprichting zijn er maandelijks bestuursvergaderingen geweest waarin plannen gemaakt werden en werd er gemonitord wat we van eerdere plannen wisten te realiseren.

Verder is onze website gebouwd en gevuld met de informatie die we van belang achtten voor ons publiek. Informatie over onder andere de verschillende manieren van stoppen met roken, de vergoedingsregelingen, de gezondheidsrisico’s van roken, over hulpmiddelen en ook over manieren waarop we bedrijven kunnen helpen bij de totstandkoming en uitvoering van hun rookbeleid. En nog veel meer!

Vervolgens zijn we als Stichting gaan nadenken hoe we onze missie zo goed mogelijk konden uitvoeren. Onze missie is rokers te helpen met het vinden van antwoorden op de vraag hoe je van je tabaksverslaving af kunt komen. Ook is onze doelstelling om zo veel mogelijk rokers te helpen om de stap te zetten naar professionele begeleiding met als eindstation een rookvrij leven. We zijn daarvoor in contact getreden met mensen waarvan we wisten dat ze rookten en hebben hen gevraagd of we ze op een of andere manier konden helpen. Dit heeft geresulteerd in vele aanmeldingen bij zowel reguliere als alternatieve behandelinstituten, iets waar we volgens ons terecht trots op mogen zijn.

Waar we minder succesvol in waren was een subsidieaanvraag voor een project waarbij we wilden onderzoeken op welke manier we het beste mensen uit achterstandswijken konden motiveren om te stoppen met roken. We weten immers dat bij mensen die het laagste inkomen hebben vaak het meest gerookt wordt en dat het roken een flinke aanslag op hun portemonnee legt. Helaas hebben we de subsidie niet weten te bemachtigen waardoor onze plannen niet ten uitvoer gebracht konden worden. Maar alles bij elkaar genomen zijn we dik tevreden over de resultaten van afgelopen jaar.

En hoe staat u ervoor op het kruispunt van twee jaargangen? Bent u tevreden over het afgelopen jaar? Hebt u kunnen bereiken wat u wilde realiseren? Er zijn vast een heleboel zaken waar u tevreden op terugkijkt. Maar hoe staat het met roken? Hebt u een stoppoging gedaan op 1 januari? Bent u al daadwerkelijk gestopt? Of verkeert u nog in dubio en heeft u nog geen besluit genomen over wat u met roken wil doen. Misschien moet u ook eens de balans opmaken.

Een belangrijk hulpmiddel bij de keus om al dan niet te gaan stoppen is gebruik maken van de zogenaamde beslissingsbalans. Daarbij staat u in de eerste plaats stil bij wat roken u oplevert. Wat doet het precies voor u, wat hebt u er aan? En dan moet u niet zeggen dat er niets positiefs is aan roken, want het zou wel heel vreemd zijn als u jaren lang iets doet dat op geen enkele manier positief is. Bedenk dat u wel degelijk waarde hecht aan roken, bijvoorbeeld om de volgende redenen die veel rokers noemen:

  • Roken helpt me te ontspannen bij stress
  • Roken is gezellig samen met andere rokers
  • Het geeft me een moment voor mezelf
  • Ik vind het lekker!
  • ….

U kunt uw eigen rijtje ongetwijfeld aanvullen. Gebruik onderstaande matrix eens om uw redenen om te roken in te noteren. Wees daarin eerlijk en accepterend naar uzelf. Het zal u helpen om uw persoonlijke balans op te maken.

Als tweede kunt u denken aan de nadelen die het roken oplevert. Zijn er redenen waarom u van het roken af zou willen komen? Heeft u er wel eens last van? Denkt u wel eens aan de gezondheidsrisico’s van roken? Vindt u het te duur? Of is het niet leuk om te merken dat u slaaf van een gewoonte bent geworden?

Ten derde kunt u eens overwegen wat u tegenhoudt om te stoppen. Wat is daar vervelend aan? Misschien het vooruitzicht van nare ontwenningsverschijnselen? Onrust, humeurig zijn, gespannen en een kort lontje krijgen? De hele dag moeten denken aan sigaretten en er naar hunkeren? Het is heel goed mogelijk want er zijn veel mensen die deze zaken noemen als ze stoppen. Maar misschien kunt u nog andere redenen noemen die speciaal voor u van belang zijn?

Tenslotte, als laatste halte van de beslissingsbalans, kunt u denken aan de voordelen van stoppen met roken. Wat zou het u opleveren als u er in slaagt definitief te stoppen? Wat zou er veranderen aan uw leven nu en in de toekomst als u niet meer hoeft te roken. Een tip: denk bij voorkeur iets verder in de toekomst, voorbij de eerste periode waarin u ook wel nadelen zult ondervinden. Maar voorbij die moeilijke periode, wat zijn dan de vruchten van een rookvrij leven? Bent u gezonder, vrijer, gelukkiger? Trots op uzelf? Krijgt u positieve reacties van uw omgeving?

Schrijf ook deze voordelen van rookvrij leven op in onderstaande matrix.

matrix

Wanneer u klaar bent met invullen, legt u dan de matrix even weg. Leg hem op een plaats waar u hem gemakkelijk kunt pakken als u nog iets te binnen schiet wat u kunt aanvullen. En over een paar dagen of over een week, als het u uitkomt, kijkt u dan nog eens naar alle voor- en nadelen die u hebt ingevuld. Hoe weegt u dan die voor- en nadelen?

Succes met uw balans!

Stichting Stop Bewust wenst alle lezers een gelukkig nieuwjaar en hoopt met u dat u gaat bereiken wat u graag zou willen bereiken.

Ook wijzelf kijken vooruit naar het nieuwe jaar en hopen ook op een succesvol jaar. Voordat we naar voren gaan kijken is het echter ook een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. Het jaar 2016 was namelijk het oprichtingsjaar van Stichting Stop Bewust. Dus laten we de balans eens opmaken: “Wat hebben we gedaan het afgelopen jaar?”

Allereerst de oprichting zelf. De Stichting moest notarieel ingeschreven worden en er moest een bestuur geïnstalleerd worden. Vanaf de oprichting zijn er maandelijks bestuursvergaderingen geweest waarin plannen gemaakt werden en werd er gemonitord wat we van eerdere plannen wisten te realiseren.

Verder is onze website gebouwd en gevuld met de informatie die we van belang achtten voor ons publiek. Informatie over onder andere de verschillende manieren van stoppen met roken, de vergoedingsregelingen, de gezondheidsrisico’s van roken, over hulpmiddelen en ook over manieren waarop we bedrijven kunnen helpen bij de totstandkoming en uitvoering van hun rookbeleid. En nog veel meer!

Vervolgens zijn we als Stichting gaan nadenken hoe we onze missie zo goed mogelijk konden uitvoeren. Onze missie is rokers te helpen met het vinden van antwoorden op de vraag hoe je van je tabaksverslaving af kunt komen. Ook is onze doelstelling om zo veel mogelijk rokers te helpen om de stap te zetten naar professionele begeleiding met als eindstation een rookvrij leven. We zijn daarvoor in contact getreden met mensen waarvan we wisten dat ze rookten en hebben hen gevraagd of we ze op een of andere manier konden helpen. Dit heeft geresulteerd in vele aanmeldingen bij zowel reguliere als alternatieve behandelinstituten, iets waar we volgens ons terecht trots op mogen zijn.

Waar we minder succesvol in waren was een subsidieaanvraag voor een project waarbij we wilden onderzoeken op welke manier we het beste mensen uit achterstandswijken konden motiveren om te stoppen met roken. We weten immers dat bij mensen die het laagste inkomen hebben vaak het meest gerookt wordt en dat het roken een flinke aanslag op hun portemonnee legt. Helaas hebben we de subsidie niet weten te bemachtigen waardoor onze plannen niet ten uitvoer gebracht konden worden. Maar alles bij elkaar genomen zijn we dik tevreden over de resultaten van afgelopen jaar.

En hoe staat u ervoor op het kruispunt van twee jaargangen? Bent u tevreden over het afgelopen jaar? Hebt u kunnen bereiken wat u wilde realiseren? Er zijn vast een heleboel zaken waar u tevreden op terugkijkt. Maar hoe staat het met roken? Hebt u een stoppoging gedaan op 1 januari? Bent u al daadwerkelijk gestopt? Of verkeert u nog in dubio en heeft u nog geen besluit genomen over wat u met roken wil doen. Misschien moet u ook eens de balans opmaken.

Een belangrijk hulpmiddel bij de keus om al dan niet te gaan stoppen is gebruik maken van de zogenaamde beslissingsbalans. Daarbij staat u in de eerste plaats stil bij wat roken u oplevert. Wat doet het precies voor u, wat hebt u er aan? En dan moet u niet zeggen dat er niets positiefs is aan roken, want het zou wel heel vreemd zijn als u jaren lang iets doet dat op geen enkele manier positief is. Bedenk dat u wel degelijk waarde hecht aan roken, bijvoorbeeld om de volgende redenen die veel rokers noemen:

  • Roken helpt me te ontspannen bij stress
  • Roken is gezellig samen met andere rokers
  • Het geeft me een moment voor mezelf
  • Ik vind het lekker!
  • ….

U kunt uw eigen rijtje ongetwijfeld aanvullen. Gebruik onderstaande matrix eens om uw redenen om te roken in te noteren. Wees daarin eerlijk en accepterend naar uzelf. Het zal u helpen om uw persoonlijke balans op te maken.

Als tweede kunt u denken aan de nadelen die het roken oplevert. Zijn er redenen waarom u van het roken af zou willen komen? Heeft u er wel eens last van? Denkt u wel eens aan de gezondheidsrisico’s van roken? Vindt u het te duur? Of is het niet leuk om te merken dat u slaaf van een gewoonte bent geworden?

Ten derde kunt u eens overwegen wat u tegenhoudt om te stoppen. Wat is daar vervelend aan? Misschien het vooruitzicht van nare ontwenningsverschijnselen? Onrust, humeurig zijn, gespannen en een kort lontje krijgen? De hele dag moeten denken aan sigaretten en er naar hunkeren? Het is heel goed mogelijk want er zijn veel mensen die deze zaken noemen als ze stoppen. Maar misschien kunt u nog andere redenen noemen die speciaal voor u van belang zijn?

Tenslotte, als laatste halte van de beslissingsbalans, kunt u denken aan de voordelen van stoppen met roken. Wat zou het u opleveren als u er in slaagt definitief te stoppen? Wat zou er veranderen aan uw leven nu en in de toekomst als u niet meer hoeft te roken. Een tip: denk bij voorkeur iets verder in de toekomst, voorbij de eerste periode waarin u ook wel nadelen zult ondervinden. Maar voorbij die moeilijke periode, wat zijn dan de vruchten van een rookvrij leven? Bent u gezonder, vrijer, gelukkiger? Trots op uzelf? Krijgt u positieve reacties van uw omgeving?

Schrijf ook deze voordelen van rookvrij leven op in onderstaande matrix.

matrix

Wanneer u klaar bent met invullen, legt u dan de matrix even weg. Leg hem op een plaats waar u hem gemakkelijk kunt pakken als u nog iets te binnen schiet wat u kunt aanvullen. En over een paar dagen of over een week, als het u uitkomt, kijkt u dan nog eens naar alle voor- en nadelen die u hebt ingevuld. Hoe weegt u dan die voor- en nadelen?

Succes met uw balans!

https://stichtingstopbewust.nl/wp-content/themes/stichting-stop-bewust