Heb je het ‘recht’ om te roken?

Blog icon

Alle maatregelen tegen roken dragen er aan bij dat er steeds minder rokers zijn. Dit leidt er ook toe dat veel mensen het idee hebben dat ze worden gedwongen te stoppen met roken. In zekere zin is dat natuurlijk ook zo, maar heb je als roker eigenlijk het recht om je sigaretten op te steken? In dit blog bespreekt Bart Janssen de verschillende kanten van deze discussie.

Wat wordt bedoeld met ‘recht’ om te roken

Roken is geen recht in de zin dat het niet in de wet verankerd is. Toch vinden veel mensen wel dat je zelf moet kunnen kiezen of je rookt of niet. De duurdere sigaretten maken het in de ogen van sommige mensen onmogelijk om een eigen keuze te maken. Daarnaast krijgen sommige rokers het gevoel dat er op hun gewoonte wordt neergekeken. Voor niet-rokers geldt juist dat zij soms overlast ervaren door de sigarettenrook.

Veiligheid versus vrijheid

Dat mensen hun eigen keuze willen maken vind ik heel begrijpelijk. Toch is het ook gevaarlijk om roken als een recht te zien. De rechten van de één grenzen immers aan die van een ander. Roken is gevaarlijk voor de omgeving. Om die reden vind ik het niet gek dat er bepaalde maatregelen worden genomen om de omgeving te beschermen. Hierdoor hou je veiligheid en vrijheid in balans.

Meeroken is geen keuze

Het is in mijn ogen positief dat mensen zelf kiezen om te roken. In de praktijk levert dit wel problemen op. Wat zijn je opties als niet-roker wanneer iemand naast je op het terras een sigaret opsteekt? Jij hebt dan niet meer de keuze om de giftige stoffen niet in te ademen. Zo neemt de roker ook een soort van het recht van de niet roker af om te kiezen niet te roken. Een eigen keuze hoort zowel te gelden voor rokers als niet-rokers. Uiteindelijk is roken helaas niet alleen een gewoonte die jezelf beschadigt, maar ook de omgeving.

Laat iedereen het zelf bepalen

Rokers hoor ik vaak zeggen: “laat iedereen zelf bepalen of hij/zij rookt”. Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens, ondanks dat roken erg slecht voor je is. Deze boodschap is wel dubbel, het betekent voor mij ook dat rokers niet moeten roken waar anderen bij zijn. De rook verspreidt zich namelijk en ontneemt anderen het recht om te kiezen. Dat de wet niet-rokers beschermt tegen giftige stoffen lijkt me dan ook erg logisch.

Door: Bart Janssen

https://stichtingstopbewust.nl/wp-content/themes/stichting-stop-bewust