Vooral hoogopgeleiden roken minder

Blog icon

Steeds minder mensen roken. Echter, de verschillen in rookgedrag tussen mensen met verschillende opleidingsniveaus worden steeds groter. Het aandeel hoogopgeleide rokers is sinds 1989 gehalveerd, terwijl de daling onder laagopgeleiden veel kleiner is. Laagopgeleide rokers roken vaker dagelijks en zwaarder dan hoogopgeleide rokers.

Aantal rokers daalt

Deze cijfers komen uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor van het CBS, in samenwerking met het RIVM en Trimbos-instituut. Hieruit blijkt ook dat het aantal rokende mensen van 25 jaar of ouder daalt. Deze daling vindt al decennia plaats. In 1989 rookte nog 38% van deze leeftijdsgroep. In 2016 was dit nog maar 24%.

Aandeel rokers onder hoogopgeleiden daalt sneller dan aantal laagopgeleide rokers

Momenteel is het aantal rokers onder laagopgeleiden 28%, onder middelbaar opgeleiden 25% en onder hoogopgeleiden 18%. Het aandeel hoogopgeleiden dat rookt is sterker gedaald dan het aantal laagopgeleiden. Het verschil in het aantal rokers tussen deze twee opleidingsniveaus is dus groter geworden, meldt het CBS.

Bron: Centraal bureau voor de statistiek

Stoppen met roken? Zet nu de eerste stap!

Wil jij graag stoppen met roken, maar weet je niet hoe je dit moet aanpakken? De stopadviseurs van Stichting Stop Bewust zijn er om jou te helpen. Naast het informeren en adviseren over hulpmiddelen, stopmethodes en vergoedingen kunnen ze jou ook helpen bij het opstellen van een persoonlijk stopplan. Het telefonisch adviesgesprek is eenmalig, gratis en vrijblijvend. Zet jij de eerste stap?

Help mij met de eerste stap

https://stichtingstopbewust.nl/wp-content/themes/stichting-stop-bewust