Roken als medicijn

Blog icon

Roken wordt door sommige mensen gebruikt als een medicijn tegen stress, spanningen of andere (psychische) problemen. Op korte termijn kan het roken misschien verlichting geven, maar dit is natuurlijk geen lange termijn oplossing.

Roken als medicijn tegen psychische symptomen

Iemand kan bewust kiezen voor het gebruik van een verslavend middel omdat hij of zij hiermee de intentie heeft om psychische symptomen te behandelen. Dit wordt het zelfmedicatie model van verslaving genoemd. Het kunnen psychologische stoornissen betreffen, maar ook zorgen of depressies die voortkomen uit levensgebeurtenissen. Soms kunnen de voordelen van het middel de nadelen van het middel daadwerkelijk overtreffen, in ieder geval in de ogen van de persoon zelf.

Roken als medicijn tegen stress

Roken maakt de omstandigheden niet werkelijk beter, maar een roker kan hier wel van overtuigd zijn. Veel rokers zullen bijvoorbeeld ‘stressvermindering’ noemen als een belangrijke reden om te blijven roken. Echter blijkt uit onderzoeken dat rokers hogere niveaus van spanning rapporteren dan niet-rokers en ex-rokers. We zien ook dat wanneer rokers stoppen met roken, hun stressniveau na enige tijd daalt. Wanneer het stressniveau stijgt, beginnen veel rokers weer. Roken wordt gebruikt als een medicijn tegen stress.

Roken om stress te verlichten

Het kan zeker zijn dat een aantal mensen rookt om problemen, ziekte of zorgen die zij hebben te verlichten. Er zijn natuurlijk vele andere (gezonde) mogelijkheden om met stress, spanningen en onrust om te gaan. Sommige rokers hebben de angst dat stoppen met roken psychische symptomen verergeren. Dit weerhoudt hen ervan om te stoppen. Deze angst is om lange termijn niet terecht.

Structuur op korte termijn verstoord

De algemene mentale gesteldheid verbetert vaak na het stoppen. De aanvangsperiode van het niet-roken kan wel extra moeilijk zijn voor iemand met psychische klachten. Door te stoppen met roken is het dagritme verstoord. Het roken van sigaretten op bepaalde tijdstippen of bij bepaalde gebeurtenissen bepaalde structuur aan het dagelijks leven. Structuur is voor mensen met psychische problemen extra belangrijk.

Meer dan nicotineafhankelijkheid overwinnen

Hier moet een alternatief voor gezocht worden. Dit alles betekent dat mensen die het roken bewust of onbewust als zelfmedicatie toepassen meer moeten doen dan de lichamelijke nicotineafhankelijkheid overwinnen. Hier zijn zeker mogelijkheden voor!

Steun van een deskundige

Wanneer je wil stoppen met roken kan je gebruik maken van deskundige, professionele begeleiding. Een coach kan jou steunen bij jouw stoppoging. Naast persoonlijke coaching kan je ook gebruik maken van telefonische coaching of groepsbegeleiding. Een volledige vergoeding via de zorgverzekeraar, zonder bijdrage uit het eigen risico is hiervoor beschikbaar!

Informatie en advies over hulp

Stichting Stop Bewust informeert en adviseert over de mogelijkheden voor hulpmiddelen, stopmethodes en vergoedingen. In een vrijblijvend en kosteloos informatiegesprek vertelt de telefonische stopadviseur jou meer over de mogelijkheden. Samen kan je kijken naar jouw beste aanpak.

Info en stopadvies?

https://stichtingstopbewust.nl/wp-content/themes/stichting-stop-bewust