Aantal rokers weer gedaald

Blog icon

In 2020 rookte één op de vijf Nederlandse volwassenen. Een flinke daling ten opzichte van zes jaar daarvoor: toen rookte nog één op de vier Nederlanders. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Trimbos-instituut. Is deze daling in lijn met de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord?

Aantal rokers gedaald

Van de Nederlandse bevolking rookt 14,9% elke dag. Dit percentage is met vijf procentpunten gedaald. Het percentage rokers dat niet elke dag, maar soms rookt, is veel minder hard gedaald: van 6% in 2014 naar 5,3% in 2020. Hieronder vallen onder andere gelegenheidsrokers, die bijvoorbeeld alleen roken op feestjes.

Stoppogingen

Eén op de drie rokers deed in 2020 een serieuze stoppoging. Dit kwam niet overeen met het doel van de overheid en maatschappelijke organisaties. Zij zagen het liefst dat één op de twee rokers een serieuze stoppoging had gedaan. Echter: het RIVM meldt dat het aantal stoppers vier keer hoger is dan voorgaande jaren. Maar liefst 11 procent van de rokers stopte in 2020, mede door de accijnsverhoging.

Doelstellingen overheid

Om de doelstellingen te halen, moet de overheid zich beter inzetten voor mensen met een middelbare of lage opleiding, stelt Programmahoofd Tabaksontmoediging Marc Willemsen van het Trimbos-instituut. In deze groepen neemt het aantal rokers minder snel af dan onder hoogopgeleiden.

Wat is het Nationaal Preventieakkoord?

De overheid heeft samen met 70 organisaties een akkoord gesloten dat zich richt op een gezonder Nederland in 2040. De doelen in dit akkoord gaan over roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. De maatregelen die het afgelopen jaar in zijn gegaan zijn onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord, zoals het terugdringen van verkooppunten en neutrale verpakkingen.

Situatie wereldwijd

Hoewel het aantal rokers in Nederland al jaren daalt, is dat niet in elk land het geval. In 2019 waren er juist meer rokers dan ooit: wel 1,1 miljard. Het onderzoek, dat gebruik maakte van gegevens van 204 landen, toonde aan dat er in 2019 8 miljoen mensen zijn gestorven als gevolg van roken.

Ook een succesvolle stoppoging doen? Ontvang info en advies!

Ben jij er klaar voor om vaarwel te zeggen tegen de sigaret? Of overweeg jij om te stoppen met roken? Vraag dan een gratis informatiegesprek aan. De stopadviseurs van Stichting Stop Bewust kunnen je informeren en adviseren over de beschikbare hulpmiddelen, stopmethodes en vergoedingen via de zorgverzekeraar. Samen met de stopadviseur kan je kijken welke vorm van hulp bij jou past. Meld je vrijblijvend aan!

Ik wil stopadvies ontvangen

 

https://stichtingstopbewust.nl/wp-content/themes/stichting-stop-bewust