Kun je de schade van het roken verminderen?

Blog icon

Het fenomeen ‘Harm Reduction’ bij stoppen met roken is al meer dan 20 jaar onderwerp van heftige discussie. In dit artikel lees je wat Harm Reduction betekent en of het verstandig is als het gaat om roken.

Harm Reduction voor rokers

Harm Reduction betekent zoveel als: niet roken, maar een ander product gebruiken dat ongeveer hetzelfde effect heeft, maar minder schadelijk is. Dat klinkt natuurlijk geweldig. Alle gevreesde bijverschijnselen van stoppen heb je dan niet, terwijl de risico’s op allerlei ziektes aanzienlijk worden verminderd. Er zijn stop-deskundigen die zeggen dat alles beter is dan een sigaret. Zij vinden om die reden dat alternatieven dus verkrijgbaar moeten zijn en misschien zelfs gepromoot moeten worden. Anderen zeggen juist dat je het gezondheidsrisico enkel verlegt terwijl je met professionele ondersteuning van het roken kunt afkomen.

Harm Reduction en voeding

De term Harm Reduction wordt niet alleen gebruikt in de tabakswereld, het komt ook voor in de voedingsindustrie. Denk maar aan light of vetvrije producten. Daar gaat het om de illusie dat je net zoveel kunt eten als je wilt zonder dik te worden. Als je de labels met ingrediënten leest blijkt in de meeste gevallen dat de ene schadelijke stof door de andere is vervangen. Geen vet, wel suiker; geen suiker, wel aspertaam; geen zout, wel suiker of vet.

Promotie tabaksindustrie

Bij roken gaat het veelal om snus (een tabaksproduct) of de e-sigaret (een nicotineproduct). Beide worden stevig gepromoot door de tabaksindustrie. De indruk wordt gewekt dat je ze zonder enige risico’s kunt gebruiken. Bijkomend voordeel zou ook nog zijn dat je kunt snussen of vapen op plekken waar roken niet is toegestaan. En nog een vermeend voordeel: het zou je helpen als je wilt stoppen.

Is snussen en vapen effectieve harm reduction?

Als je de bril van de marketing afzet zie je een heel ander beeld. Hoewel deze producten een groot deel van de ziekterisico’s van sigaretten niet hebben, zijn ze wel degelijk erg schadelijk. In snus zit soms zelfs zes keer zoveel nicotine als in een sigaret. Er zitten bovendien kankerverwekkende stoffen in die via het tandvlees in het lichaam terechtkomen. De e-sigaret is in feite een pijpje met naast nicotine allerlei giftige stoffen zoals propyleenglycol, glycerol, aldehyden, nitrosamines en metalen. Inhalatie leidt tot irritatie en schade aan de luchtwegen, hartkloppingen en een verhoogde kans op kanker. Harm Reduction bestaat niet als het om snussen of vapen gaat. Iedere vorm van nicotinegebruik heeft zijn eigen risico’s. Hoe hard een risico jou als individuele roker of snusser of vaper zal treffen, weet je pas als het zover is. Het is net als Russische Roulette. Bij roken zijn er wellicht iets meer kogels in het spel, maar het spel is uiteindelijk hoe dan ook dodelijk.

Stoppen is beter dan Harm Reduction

Zolang je een nicotineproduct blijft gebruiken, blijf je verslaafd en blijft dat product gevoelsmatig een vervanging van het echte roken. Hierdoor heb je een hoge kans op terugval. Als je geen risico’s voor je gezondheid wilt en als je niet verslaafd wil zijn is de enige oplossing stoppen. Misschien is stoppen op de korte termijn niet de makkelijkste weg, maar met een goede begeleiding qua gezondheid en verslaving op de langere termijn wel de enige succesvolle.

IK PAK MIJN STOPKANS

https://stichtingstopbewust.nl/wp-content/themes/stichting-stop-bewust