Onderzoeken naar stoppen met roken met lasertherapie

Blog icon

Over het algemeen is er (te) weinig onderzoek gedaan naar alternatieve therapieën. Dit geldt ook voor lasertherapie. Toch zijn er enkele serieuze onderzoeken gedaan waarvan we de resultaten hieronder bespreken.

Onderzoek lasertherapie Radboud Universiteit

In 2005 verscheen van de hand van Dr. R Breteler en Mw. S. Brune-Lobeck een onderzoek naar de effectiviteit van de lasertherapie van Prostop. De resultaten waren verrassend positief. In eerste instantie kwam er zelfs uit dat zo’n 57% van de onderzochten 12 maanden na afloop van de laserbehandeling nog steeds niet rookten. Dit cijfer werd gecorrigeerd vanuit de aanname dat er waarschijnlijk meer mensen wél zouden roken in de groep die niet mee wilde doen aan het onderzoek. Na correctie kwam het succespercentage uit op 51%.

De onderzoekers nuanceren dit percentage verder met de volgende opmerkingen: Het succespercentage in dit onderzoek ligt hoog. Daarvoor is een aantal verklaringen te vinden:

Het gaat om stoppers rond de jaarwisseling 2003-2004. Toen werd de tabakswet van kracht. Hierbij werd roken op het werk verboden. In oktober, november en december 2003 is intensief campagne gevoerd om het stoppen te stimuleren. In februari 2004 vond een accijnsverhoging plaats. Dit kan een positief effect hebben, zoals ook in landelijke cijfers van Stivoro is gemeld.”

Ondanks het feit dat deze effecten een rol kunnen spelen, is het toch redelijk om te veronderstellen dat het percentage succesvolle stoppers na de laserbehandeling minstens zo hoog is als wat gebruikelijk is bij andere – reguliere – behandelingen.

Onderzoek lasertherapie Middlesex University, UK

Een tweede belangrijk en zeer uitgebreid onderzoek betreft een studie aan de Middlesex University door Catherine M.Kerr, Paul B. Lowe & Meil I. SpielHolz. Deze studie wordt kort samengevat door de arts/acupuncurist S. van der Veen.

“Een Engelse studie naar de effectiviteit van het gebruik van Lasertherapie voor het stoppen met roken heeft tot de conclusie geleidt dat Laseracupunctuur inderdaad kan helpen bij het stoppen met roken door de lichamelijke ontwenningsverschijnselen drastisch te reduceren.”

Doel

Het doel van de studie was om vast te stellen of de stimulatie van vooraf bewezen effectieve acupunctuurpunten in het oor en op het lichaam met Lasertherapie succesvol de lichamelijke symptomen van onthouding van tabak zou reduceren met als resultaat het definitief stoppen met roken.

Methode

De methode bestond uit een dubbelblind, random gecontroleerde proef en semi-gestructureerde interviews. (Een dubbelblind onderzoek is een onderzoek waarbij zowel de proefpersonen als de proefleider niet weten wie een echte of een nep-behandeling krijgt.) Volwassen vrijwilligers tussen de 19 en 68 jaar werden gerekruteerd naar aanleiding van een oproep in een televisie programma. In eerste instantie hadden zich 415 vrijwilligers aangemeld. Na uitgebreide screening en medisch onderzoek bleven er 387 geschikte kandidaten over waarvan 6% ( 23 pers.) niet op kwam dagen voor de eerste behandeling, en er nog eens 7% ( 24 pers.) zich terugtrok na de eerste reeks behandelingen. Belangrijk criterium was dat de deelnemers aan het onderzoek daadwerkelijk wilden stoppen met roken en dat zij nog nooit lasertherapie hadden ondergaan.

De overgebleven 340 kandidaten werden willekeurig verdeeld over drie groepen; respectievelijk Groep A van 121 proefpersonen, Groep B 130 personen, en Groep C bestaande uit 89 personen.

Groep A heeft 3 laserbehandelingen op dag 1,3 en 7 en een nep behandeling op de veertiende dag. Daarnaast heeft groep B 4 laserbehandelingen op dag 1,3,7 en 14 en als laatste heeft groep C: 4 nep behandelingen op dag 1,3,7 en 14. De nep behandelingen werden uitgevoerd met een inactieve laser die identiek was aan de actieve laser.

Resultaten

De uitkomst was dat de deelnemers van Groep A en Groep B een hoger percentage van niet – roken liet zien dan Groep C. Van de twee groepen bleken de vier behandelingen van Groep B effectiever dan de drie behandelingen van Groep A. De verschillen in gedrag van de drie niet-rokende groepen waren significant te noemen. Subjectieve data liet een vermindering van ontwenningsverschijnselen zien na de laserbehandeling.

Na drie maanden waren er 5 personen uit Groep C definitief gestopt met roken, tegenover 30 uit Groep A, en 83 proefpersonen uit Groep B. Groep B kreeg dus de volledige behandeling en scoorde het beste. Zo’n 68 % van de mensen uit groep B waren na drie maanden gestopt met het roken.

Conclusie: Laseracupunctuur kan helpen bij het stoppen met roken, daar het de lichamelijk ontwenningsverschijnselen tot een minimum beperkt.”

Bron: Low level laser for the stimulation of acupoints for smoking cessation: a doubleblind, placebo controlled randomised trial and semi interviews; Catherine M. Kerr, Paul B. Lowe & Neil l. Spielholz

Onderzoek lasertherapie Prostop 2002

Als laatse een onderzoek dat Prostop in 2002 liet uitvoeren onder ruim 800 cliënten die een lasertherapie ondergaan hadden. Dit onderzoek is uitgevoerd door extern onderzoeksbureau Adviesbureau Van der Linden.

Samenvatting van de resultaten

In december 2001 zijn 2500 cliënten van Prostop benaderd om deel te nemen aan een enquête met als onderwerp de tevredenheid met de lasertherapie als hulpmiddel om te stoppen met roken. Uiteindelijk zijn 812 enquêteformulieren ingevuld retour gezonden, waarvan er 808 bruikbaar waren voor verwerking.

Van de respondenten rookte op het moment van onderzoek 56,2% niet meer. Van de cliënten die kort geleden (tussen 1 en 3 maanden geleden) waren behandeld was dat 67,9%. Voor degene die een jaar geleden waren behandeld gold dat 37,7% niet meer rookte.

Het stoppen met roken d.m.v. de lasertherapie leverde voor 80% van de cliënten nauwelijks ontwenningsverschijnselen op en maar liefst 83% van de cliënten was bereid de lasertherapie van Prostop te adviseren aan andere rokers.

Bespreking onderzoeken lasertherapie stoppen met roken

Tegenstanders van alternatieve therapieën schermen vaak met het argument van het placebo-effect. Wanneer je mensen een behandeling aanbiedt waarvan ze geloven dat hij werkt, dan werkt hij vaak ook. Dat blijkt uit bijvoorbeeld onderzoeken waar mensen neppillen krijgen die net zo goed blijken te werken als de echte pillen. De verwachting van een positief effect creëert voor een deel dus de werkzaamheid.

Het tweede onderzoek dat we hebben beschreven laat echter zien, dat de proefpersonen die een ‘echte’ laserbehandeling kregen, veel beter scoorden dan degenen die een nep-behandeling kregen. Dit wijst er sterk op dat de laserbehandeling veel meer doet dan alleen een placebo-effect oproepen.

Een ander argument dat vaak tegen alternatieve therapieën wordt ingebracht, is dat het vaak maar gaat om een enkel onderzoek dat een positief effect sorteert. Ook moeten er vele onderzoekingen worden gedaan eer een wetenschappelijk bewijs van werkzaamheid geleverd kan worden.

Dit mag zo zijn. Het zou ook prettig zijn als er meer onderzoekingen beschikbaar waren. Alleen zijn ze er niet en dat is vaak te wijten aan gebrek aan budgetten vanuit de alternatieve hoek voor meestal duur onderzoek. Het is moeilijk te concurreren met de gigantische bedragen die farmaceutische bedrijven kunnen uitgeven om de effectiviteit van hun producten wetenschappelijk te staven.

Misschien kan de overheid hier een helpende hand uitsteken en gedegen onderzoek financieren naar veelbelovende alternatieve therapieën. Acupunctuur en de moderne laservariant daarop verdienen het om serieus genomen te worden. Ze stoelen op duidenden jaren van natuurgeneeskundige tradities en het zou toch wel heel toevallig zijn als alle mensen op de wereld die baat zeggen te hebben van dit soort therapieën maar wat uit hun duim zuigen.

Informatie en advies over stopmethodes

Wil je graag informatie over deze, of andere stopmethodes? Vind je het moeilijk om te bepalen welk hulpmiddel het beste bij jou past? De telefonische stopadviseurs van Stichting Stop Bewust informeren en adviseren je graag over de mogelijke hulpmiddelen, stopmethodes en vergoedingen via de zorgverzekeraar. Het adviesgesprek is eenmalig en vrijblijvend.

Ja, geef mij kosteloos stopadvies!

https://stichtingstopbewust.nl/wp-content/themes/stichting-stop-bewust