Roken en ziekteverzuim

Blog icon

In deze tijd van het jaar worden de griepprikken weer uitgedeeld. Mensen die ouder zijn dan 60 jaar of mensen met chronische aandoeningen krijgen deze gratis en automatisch aangeboden. Voor de 60 plussers en vrouwen in de zwangerschap geldt dit jaar ook het aanbod van de corona vaccinatiebooster. Mensen die wat ouder zijn, of die een ziekte hebben, zijn niet alleen vatbaarder voor virussen, maar worden er in de regel ook zieker van. In de coronatijd werd vaak gemeld dat er bij ziekenhuisopnames en bij overlijdens sprake was van ‘onderliggend lijden’. Ofwel, als je al een aandoening had, was de kans dat je meer last had van corona groot. Rokers hebben door hun verminderde afweersysteem gemiddeld meer ziekteverzuim dan niet-rokers.

Het gevaar van roken

Van roken weten we dat het een hele serie ziekten en aandoeningen veroorzaakt. Diverse vormen van kanker, COPD, hart- en vaatziekten worden vaak veroorzaakt door roken. Er is ook veel onderzoek gedaan naar de kwetsbaarheid van rokers en de vatbaarheid voor andere ziektes zoals griep en corona. Zo weten we dat bij rokers het risico op ziekteverzuim 33% hoger ligt. Het aantal ziektedagen per ziekmelding is ook hoger.

Arbeidsongeschiktheid

Uit onderzoek blijkt ook dat rokers gemiddeld genomen vele jaren eerder arbeidsongeschikt raken. Dat is niet alleen een drama op het gebied van de gezondheid. Terug moeten vallen op een uitkering betekent ook nog eens een grote vermindering van inkomen. In een gezin heeft dit grote gevolgen. Vaak komen hierdoor niet alleen de uitgaven voor extra’s onder druk te staan. Het betekent nogal eens dat noodzakelijke uitgaven niet meer kunnen plaatsvinden.

De positie van ZZP’ers

Het aantal ZZP’ers in onze samenleving stijgt. Veel mensen kiezen ervoor niet meer in een organisatie te werken. Dat betekent dat je niet meer automatisch verzekerd bent voor arbeidsongeschiktheid en pensioen. De premies hiervoor zijn dermate hoog dat ZZP’ers er nogal eens voor kiezen zichzelf niet te verzekeren. Deze ZZP’ers hebben dan geen recht op ziekteverzuim. Ziekte staat in die gevallen gelijk met geen inkomen en totale uitval uit het arbeidsproces resulteert in armoede. Het gegeven dat rokers vaker ziek zijn, langer ziek zijn, eerder arbeidsongeschikt worden zou een wake up call voor ZZP’ers moeten zijn. Verzekeren is van groot belang maar dat wat je zelf aan je gezondheid kunt doen is nog belangrijker.

Vaccineren is verstandig

Gebruik maken van de mogelijkheid tot vaccineren is erg verstandig. Het vermindert de kans dat je ziek wordt en met name voor rokers, die vaak ernstiger en langer ziek zijn, is dat van groot belang. Een vaccinatie is een preventiemiddel en het is fijn dat we in Nederland daar toegang toe hebben. Toch moet je niet vergeten dat je zelf ook iets kunt doen voor je gezondheid. Hierdoor verklein je de kans op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het rendement van stoppen met roken op het gebied van ziekteverzuim is groot. Zelfs als je boven de 60 bent wordt je conditie aanzienlijk beter en neemt de kans op allerlei rook gerelateerde ziekten een heel stuk af.

Kies voor begeleiding

Stoppen met roken is niet voor iedereen even makkelijk. Begeleiding ondersteunt je en helpt je door de moeilijke momenten heen. Met begeleiding vergroot je de kans op succes aanzienlijk. Pak die kans.

GESPREK MET STOPADVISEUR

https://stichtingstopbewust.nl/wp-content/themes/stichting-stop-bewust