Onderzoek toont aan: roken veroorzaakt DNA-mutaties

Blog icon

Onderzoek heeft aangetoond hoe ernstig ons DNA beschadigd door roken. Dit heeft het mogelijk gemaakt om in te schatten hoeveel genetische mutaties plaatsvinden per sigaret. In deze blog bespreken we het recente onderzoek.

DNA-mutatie door roken

Een analyse van het Los Alamos National Laboratory in Nieuw-Mexico stelt dat er gemiddeld per longcel één DNA-mutatie plaatsvindt per elke 50 gerookte sigaretten. Wanneer je per jaar een pakje van twintig sigaretten per dag rookt, genereer je gemiddeld 150 mutaties per longcel, 97 per strottenhoofd, 39 per slokdarmhoofd, 18 per blaascel en zes per levercel.

Effect nog niet eerder aangetoond

Ander onderzoek legde een verband tussen roken en verschillende kankersoorten. Moleculaire schade aan DNA als gevolg van roken was echter nog niet aangetoond.

Het onderzoeksteam vergeleek het DNA uit tumoren van 2500 rokers en 1000 niet-rokers. Hierdoor kon er worden bepaald welke kanker-veroorzakende mutaties specifiek door het roken veroorzaakt zijn.

Hoe meer je rookt, hoe groter de kans op mutaties

Niet elke roker krijgt kanker, ondanks duizenden mutaties. De onderzoekers stellen dat dit vooral aan geluk te danken is. Ze vergelijken roken met Russisch roulette. Hoe meer je rookt, hoe hoger de kans is dat mutaties kritieke genen raken en hiermee kanker veroorzaken.

Doel: roken ontmoedigen

Met het onderzoek hoopt het team het roken van tabak te ontmoedigen. Daarnaast hebben ze hiermee laten zien dat ook gelegenheidsroken schadelijk is voor de gezondheid. Elke sigaret kan genetische mutaties veroorzaken. Hoewel genetische mutaties niet hersteld kunnen worden, zorgt stoppen met roken er wel voor dat het verhoogde risico voor extra mutaties afneemt. Het heeft altijd zin om te stoppen met roken, ook op latere leeftijd of jarenlang roken.

Stoppen met roken? Informatie over hulp!

Stoppen is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig zijn er mogelijkheden voor hulp! De telefonische stopadviseurs beantwoorden graag jouw vragen over roken en kunnen je informeren over hulpmiddelen, stopmethodes en vergoedingen. Ook voor hulp bij het opstellen van een persoonlijk stopplan kan je bij hen terecht.

Vraag stopadvies aan

https://stichtingstopbewust.nl/wp-content/themes/stichting-stop-bewust