Het Nationaal Preventieakkoord

Blog icon

Roken, alcoholgebruik en overgewicht zorgen samen voor 35000 doden per jaar. Dit is één van de redenen dat de overheid en maatschappelijke organisaties het nationaal preventieakkoord hebben gesloten. In dit akkoord staan allerlei afspraken om Nederland gezonder te maken.

Een rookvrije generatie

Het doel van het Preventieakkoord is een rookvrije generatie. De ondertekenaars van het akkoord willen dat in 2040 minder dan 5% van de volwassenen nog rookt. Daarnaast is het de bedoeling dat geen enkel kind of zwangere vrouw dan nog rookt. Deze resultaten worden natuurlijk niet vanzelf behaald. Daarom hebben zowel de overheid als andere partijen beloofd om op verschillende manieren een steentje bij te dragen.

Maatregelen Preventieakkoord

Enkele maatregelen zijn inmiddels al genomen door de overheid. Zo zijn in 2020 de accijnzen op tabak verhoogd. Als gevolg hiervan is een pakje sigaretten 1 euro duurder. In datzelfde jaar is het ook verboden geworden om tabaksproducten zichtbaar te maken bij verkooppunten. Ook bij supermarkten moeten sigaretten dus buiten beeld liggen. Tot slot zijn de schoolpleinen rookvrij geworden in het schooljaar 2020/2021. Die laatste maatregel past bij het doel om te zorgen dat jongeren niet meer roken. Zij komen nu minder snel in aanraking met sigaretten. Door deze maatregelen wordt roken steeds minder aantrekkelijk. Roken zal dus steeds minder ‘normaal’ worden, wat leidt tot een gezonder Nederland.

De maatregelen van andere organisaties

Ook andere organisaties treffen maatregelen gericht op een schone leefomgeving. Onderdeel hiervan zijn de rookvrije kinderboerderijen, kinderopvanglocaties en speeltuinen. Verder verdwijnt het eigen risico voor eerstelijns stoppen-met-rokenprogramma’s. Dat stopadvies nu gratis te verkrijgen is maakt het makkelijker van de sigaret af te komen. In 2025 gaan organisaties aanvullende maatregelen nemen. Zo zullen sportverenigingen en zorginstellingen rookvrij worden.

Stopadvies

De komende jaren wordt roken steeds meer ontmoedigd. Wil jij ook een stoppoging wagen of gratis advies inwinnen, neem dan contact met ons op. Onze stopadviseurs kijken samen met jou welke stopmethode bij je past.

CONTACT OPNEMEN

https://stichtingstopbewust.nl/wp-content/themes/stichting-stop-bewust