Stoppen met hulp van de werkgever

Blog icon

Steeds vaker promoot de werkgever een gezonde leefstijl voor de werknemers. Zo worden medewerkers o.a. gestimuleerd om meer te gaan sporten, gezonder te eten en voorzichtig te zijn met alcohol. Vaak wordt ook het stoppen met roken aangemoedigd binnen de organisatie. Hoe kunnen bedrijven hun werknemers helpen om te stoppen met roken en wat is hun belang hierbij? Wij beantwoorden deze vragen in onze blog.

Gezondheidsbeleid van werkgever

Het is in het belang van bedrijven om gezonde werknemers te hebben. Die zijn namelijk minder vaak ziek, zijn productiever en ze zitten beter in hun vel. Daarom worden in bedrijfskantines steeds vaker ook gezonde alternatieven aangeboden zoals salades en belegde broodjes. Of werknemers daar gebruik van maken is hun eigen beslissing. Dat geldt ook voor roken. Tot voor kort hadden veel bedrijven interne rookruimtes, maar die worden steeds vaker opgedoekt en dan mag er binnen niet meer worden gerookt. Rookruimtes op het werk worden per 2022 zelfs verboden.
Niemand kan je echter verplichten tot bepaald gedrag, je maakt zelf de keuze. Een werkgever mag jou wel stimuleren tot gezonder gedrag, bijvoorbeeld door een stoppen-met-rokenprogramma te bekostigen.

Soms mag roken helemaal niet meer op het werk

Bedrijven kiezen soms voor een rookvrije werkomgeving. Je mag dan niet meer op het bedrijventerrein roken. In sommige gevallen kiezen werkgevers hiervoor vanwege de gezondheid en productiviteit van hun werknemers, maar vaak liggen de redenen hiervoor op het terrein van veiligheid of hygiëne.
Veiligheid speelt een belangrijke rol wanneer er gewerkt wordt met brandgevaarlijke stoffen. De werkgever heeft dan het recht om werknemers te verbieden om te roken. Hygiëne kan een rol spelen wanneer werknemers betrokken zijn bij de productie van voedingsmiddelen. Ook dan kunnen werknemers verplicht worden om niet te roken gedurende de arbeidstijd. De roker heeft dan geen keuze meer. Ook in dat geval kan de werkgever rokende medewerkers wel helpen door bijvoorbeeld een bedrijfsbreed programma aan te bieden ter ondersteuning van het stoppen met roken.

Crisis of kans?

Er zijn mensen die zich heftig verzetten tegen dit soort maatregelen die ze ervaren als ‘bemoeienis’ of ‘gezondheidsmaffia’. Zij zien de situatie als een crisis. Maar je kan deze situatie ook zien als een kans. Als je niet mag roken op het werk, dan rookt je op een werkdag waarschijnlijk veel minder dan wanneer je kan roken wanneer je maar wil.
Wanneer je minder rookt, loop je minder risico op gezondheidsschade. Misschien is een rookverbod zelfs een stimulans om helemaal van het roken af te komen. Als je op het werk al niet meer mag roken, en in het café en in openbare gebouwen en in het openbaar vervoer ook niet meer, is het dan niet veel makkelijker om er dan maar helemaal mee te stoppen?

Niet-rokers hebben nergens last van!

Als je niet meer rookt, hoef je jezelf niet meer te ergeren aan rookverboden. Je hebt geen last van behoefte aan sigaretten. Dat geeft een enorm gevoel van vrijheid. Daarnaast heeft stoppen met roken positieve gevolgen voor jouw gezondheid, maar ook voor jouw portemonnee. Iemand die een pakje per dag rookt geeft jaarlijks namelijk bijna drieduizend euro uit aan sigaretten.

Stichting Stop Bewust biedt hulp

Zie je er tegenop om voorgoed te stoppen? Informeer dan eens bij jouw werkgever of er mogelijkheden bestaan om bedrijfsbreed een stoppen-met-rokenprogramma te volgen en de behandelingen binnen de muren van het eigen bedrijf in werktijd te laten plaatsvinden.

Maak je werkgever eens attent op de zakelijke pagina van de website van Stichting Stop Bewust. De stichting kan jouw werkgever adviseren over verschillende manieren van stoppen met roken op het werk en de beschikbare vergoedingen via de zorgverzekeraar. De stichting werkt ook samen met een aantal aanbieders van stopprogramma’s en kan jouw werkgever gemakkelijk met deze aanbieders in contact brengen. Stoppen is goed voor jou en goed voor jouw werkgever.

Voor informatie en advies over hulpmiddelen, stopmethodes en vergoedingen kun je ook contact opnemen met onze telefonische stopadviseurs. Dien hiervoor een terugbelverzoek in.

Ik wil teruggebeld worden

https://stichtingstopbewust.nl/wp-content/themes/stichting-stop-bewust